Smluvní podmínky

- všechny jízdy s RC modelem probíhají za přítomnosti instruktora

- v ceně půjčovného je zahrnuto: připravený RC model auta dané kategorie, nabíjení baterií, instruktáž, servis a poradenství

- v případě poplatku za užití RC dráhy je tato částka přičtena k ceně půjčovného

- pro účast na závodech je RC model připraven pro danou kategorii a je vybaven AMB personálním čipem pro měrění časomírou

- při účasti na závodech si startovné platí jezdec sám a je povinnen se řídit pravidly pořádajícího klubu

- při mokrém nebo deštivém počasí se jízdy s modelem ruší

- při zrušení jízd z důvodu špatného počasí se vrací poměrná částka půjčovného, nebo se určí nový termín

- výměna baterií a drobný servis se počítá do času půjčovného

- jezdec je povinen chovat se k RC modelu i ke svému okolí ohleduplně a v mezích svých schopností

- jezdec je povinen řídit se pokyny instruktora

- pokud se jezdec chová k RC modelu i ke svému okolí nezodpovědně a nebezpečně, může instruktor okamžitě ukončit jízdy s modelem bez nároku na vrácení peněz za půjčovné

- pokud jezdec svým nezodpovědným a nebezpečným chováním způsobí škodu na RC modelu nebo na RC dráze, je povinen tuto škodu uhradit

 

 

Kontakt

Půjč si RC auto Palackého 452
Telnice
66459
605130549 oldskullcrew@email.cz